جریان زندگی بیشتر ما ،شبیه به هم است اما هریک از ما میتونیم کیفیت و روش زندگی را به سبک خود انتخاب کنیم. صندلی مدل wing ویهان انتخاب افرادی است که میخواهند منحصر به فرد باشند مدل خاص و طرح متفاوت این صندلی آنرا از صندلیهای کانتر معمولی مجزا نموده و به خانه ی شما زیبایی و اصالت را هدیه می دهد.پایه های تمام چوبی به این صندلی حس زنده بودن را القا میکند و به منزل شما زندگی میبخشد.